Formål med foreningen

Der henvises til foreningens love under dokumenter.