Bestyrelsen

FORMAND
Murermester Niels Frigast Rasmussen

 

BESTYRELSEN
Murermester Niels Frigast Rasmussen
Kioskejer Max Jensen
Møbelhandler Ebbe Chr. Johansen
Statsaut. Revisor Søren Windahl

Bankdirektør Flemming Christensen

Direktør Per Brøndum Andersen

El-installatør Michael Jensen

 

SUPPLEANTER

Virksomhedskonsulent Jesper Delin

VVS-installatør Thomas Thyge

 

FESTUDVALGET
Kioskejer Max Jensen
Direktør Per Brøndum Andersen

Virksomhedskonsulent Jesper Delin

El-installatør Michael Jensen

 

Kasserer
Bankdirektør Flemming Christensen


Ekstern revision

Statsaut. Revisor Torben Schledermann