Å-Grunden

Beskrivelse og overblik over Å-Grunden findes i nedenstående dokumenter.

Å-Grunden orienteringsskrivelse:  Klik her

 

Å-Grunden Køge oversigt og plan (tegninger): Klik her

 

Å-Grunden Lejligheder medlemspioritering: Klik her