Køge Borger- og Håndværkerforening (K.B.H.F.)

Køge Borger- og Håndværkerforening blev stiftet den 24. januar 1847 af tømrermester J.W. Blume, som i de efterfølgende årtier var en meget aktiv sjæl i foreningen.

Den væsentligste årsag til foreningens stiftelse var at få oprettet en skole, der kunne bidrage til uddannelsen af unge håndværkerlærlinge. Den 9. maj 1847 startede foreningen denne skole, som om søndagen underviste eleverne i fagene dansk, regning, fysik og tegning. Udover ambitionen om skolevirksomheden medførte dette tiltag, at håndværkere begyndte at slutte sig sammen på tværs af de forskellige håndværksfag.

Det var også i årtierne efter foreningens stiftelse, at laugene blev ophævet og næringsfriheden blev indført. Håndværksmestrene modsatte sig denne ændring, men de måtte til sidst erkende at det frie næringsliv var kommet for at blive. Skolerne fandt dog solidt fodfæste og i 1864 var der allerede etableret 36 tekniske skoler af lokale borger- og håndværksforeninger.

Foreningen har gennem årene ændret forretningsområde og driver således i dag ikke teknisk skole for håndværkere under uddannelse. Foreningen har op gennem årene erhvervet forskellige ejendomme i Køge, som bliver udlejet især til foreningens medlemmer. Herudover uddeler foreningen legater til studerende og afholder arrangementer/selskabelige sammenkomster for foreningens medlemmer.  Allerede ved foreningens stiftelse blev der en gang årligt afholdt selskabelig sammenkomst for medlemmerne og aktiviteterne er udvidet til, at der nu afholdes 5 arrangementer og generalforsamling hvert år.

Foreningen har i dag ca. 750 medlemmer og dette niveau har været gældende fra midten af 1950'erne.